Curs de Arte plastice pentru copii și adulți

Curs de Arte plastice pentru copii și adulți

Profesor: Marius Patraș

Obiective pedagogice:
– Dezvoltarea simțului estetic, cunoașterea marilor artiști, a rolului jucat de aceștia în istoria artelor, a curentelor artistice și a impactului acestora asupra generațiilor viitoare, descoperirea secretelor artei prin povesti reale și imaginare pe ințelesul fiecaruia.
– Familiarizarea cursanților cu noțiunile de baza ale limbajului plastic precum culoarea, linia, pata și lucrul in volum.
– Formarea deprinderilor și abilităților specifice artelor vizuale: amestec de culori, lucrul cu acrilice, uleiuri, gouache, acuarelă, tușuri colorate, desenul cu cărbune, creion, peniță etc.
– Dezvoltarea capacității de asimilare și redare a noilor noțiuni învățate și punerea lor în practică.
– Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului vizual și utilizarea lui în crearea de imagini și obiecte proprii.
– Familiarizarea cu elemente fundamentale de istoria și teoria artei (genurile artistice, tipurile de reprezentare, încadrarea unei opere într-un stil artistic).

Program:
Miercuri și vineri, ora 18.00-20.00